• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Općina Fažana je dana 22. studenog 2016. godine donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana. Odluka je u cijelosti objavljena na oglasnoj ploči Općine Fažana i na web stranici Općine Fažana, www.fazana.hr. Dodatne informacije u svezi Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana, na tel: 382-107.

Odluka - utjecaj na okoliš - V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fažana


ZAKONI I PROPISI

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Baner

FAŽANA DOBITNIK NAGRADE PLAVI CVIJET

Baner

TURIZAM FAŽANA

FAŽANSKE PLAŽE

Baner

FAŽANA VIRTUAL TOUR

Baner

ZDRAV ZA PET

KATALOG NEKRETNINA

Baner

KRONIKE OPĆINE FAŽANA

Baner

DOMAĆA WEB TRŽNICA

Baner

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA