• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13) i statuta Općine Fažana, (Službene novine Istarske Županije 10/13), Načelnica Općine Fažana objavljuje JAVNU RASPRAVU o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana:

1. Javna rasprava o prijedlogu V izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fažana provest će se od 02.03.2017. godine do 12.03.2017. godine.

Cjelokupnu objavu preuzmite ovdje.

Prijedlog javne rasprave preuzmite ovdje.


ZAKONI I PROPISI

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Baner

FAŽANA DOBITNIK NAGRADE PLAVI CVIJET

Baner

TURIZAM FAŽANA

FAŽANSKE PLAŽE

Baner

FAŽANA VIRTUAL TOUR

Baner

ZDRAV ZA PET

KATALOG NEKRETNINA

Baner

KRONIKE OPĆINE FAŽANA

Baner

DOMAĆA WEB TRŽNICA

Baner

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA