Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Izabrani najuspješniji sportaši Općine Fažana u 2016. godini

Izabrani najuspješniji sportaši Općine Fažana u 2016. godini

Na sastanku Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Fažane, održanog dana 12.4.2017. godine, u društvenoj prostoriji Općine Fažana izglasan je ovogodišnji izbor najuspješnijih sportaša Općine Fažana u 2016. godini.

Pročitajte više

Odluka o donošenju UPU TZ BI Village

Odluka o donošenju UPU TZ BI Village

Na osnovi čl. 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i čl. 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici Općinskog vijeća dana 11.04.2017. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „BI VILLAGE“

Pročitajte više

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

Na osnovu članka 7. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12. i 121/16.) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine.

Dakle, u skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.

Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 92/10., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije) državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem s linka niže u tekstu, na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Matije Vlačića Flaciusa. Cjelokupni javni poziv preuzmite ovdje.     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Poziv na 41. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 41. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u utorak 11.04.2017. godine u 18:00 sati, u Fažani, 43. Istarske divizije 8. Cjelokupni poziv i DNEVNI RED preuzmite ovdje. Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Javni poziv za dodjelu potpora Hrvatske Turističke Zajednice

Javni poziv za dodjelu potpora Hrvatske Turističke Zajednice

Ovime Vas obavještavamo da je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna kuna, s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.Objavljen je Javni poziv za:- potpore događanjima u 2017. godini,- potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini te- Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini. Poštovani, Ovime Vas obavještavamo da je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna kuna, s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljen je Javni poziv za:- potpore događanjima u 2017. godini,- potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini te- Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini. Prijave na te javne pozive moguće su zaključno s 28. travnja 2017. godine. Navedeni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice. U okviru Javnog poziva za potpore događanjima u 2017. godini sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima TOP događanjaKrajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine). Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije – TZ Istarske županije, Pionirska 1a, 52 440 Poreč za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine). Turistička zajednica županije dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine). Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.Ljubazno vas molimo da navedene informacije proslijedite potencijalnim prijaviteljima sa Vašeg područja.S poštovanjem, lijep pozdrav!Ured TZ Istarske županije Prijave na te javne pozive moguće su zaključno s 28. travnja 2017. godine. Navedeni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice. U okviru Javnog poziva za potpore događanjima u 2017. godini sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:- Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima- Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima- TOP događanjaKrajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine). Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije – TZ Istarske županije, Pionirska 1a, 52 440 Poreč za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine). Turistička zajednica županije dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine). Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Pročitajte više

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu52100 Pula, Radićeva 9Pula, 31.03.2017. PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:UZROK PREKIDA:  hitna sanacija gubitka vodeDAN:            31.03.2017. (petak)VRIJEME:           od 08:30 do 11:00 sati  LOKACIJA:     Valbandon – Mala cesta Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem s linka niže u tekstu, na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Pineta III. ogranak. Cjelokupni javni poziv preuzmite ovdje.     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Fažana za 2017. godinu. Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Poziv na 40. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 40. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u utorak 28.03.2017. godine u 18:00 sati, u Fažani, 43. Istarske divizije 8. Cjelokupni poziv i DNEVNI RED preuzmite ovdje. Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Info dani za organizacije civilnog društva

Info dani za organizacije civilnog društva

Info dani namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, te ostalim zainteresiranima, a cilj im je informiranje o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva, edukacijama te stvaranje partnerstva i novih razvojnih prilika. Program info dana preuzmite ovdje.

Pročitajte više

Natječaj za prodaju nekretnina - Ožujak 2017

Natječaj za prodaju nekretnina - Ožujak 2017

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012. godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine, Klasa: 944-05/12-01/17, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, Klasa: 944-05/14-01/16, urbroj: 2168/08-03/00-14-1, od 15.09.2014. godine, klasa: 944-01/15-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-15-1, od 23.03.2015. godine, Odluke Načelnice Općine Fažana, klasa: 944-05/14-01/7, urbroj: 2168/08-02/00-14-1, od 29.04.2014. godine, Odluke, klasa: 944-05/16-01/24, urbroj: 2168/08-02/00-16-1 od 29.12.2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje N  A  T  J  E  Č  A  J za prodaju nekretnina.Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem (k.č. 738/253, 738/81, 738/80, 738/12 k.o. Fažana) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Pineta II. ogranak. Cjelokupni javni poziv preuzmite ovdje.     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Izbor sportašice - sportaša godine

Izbor sportašice - sportaša godine

Zajednica sportskih udruga Fažane u suradnji sa Općinom Fažana tradicionalno, početkom svake godine bira najbolje općinske sportaše za prethodnu godinu. Cilj izbora je popularizacija sporta, stimulacija najboljih sportaša, davanje pažnje sportu, sportskim djelatnicima i prvenstveno sportašima. Dopis za izbor najboljeg sportašaPravilnik za izbor sportaša godinePrijedlog za sportaša godine (formular za klubove) Biraju se najbolji sportaši u kategorijama: sportašica perspektivna sportašica ženska sportska ekipa sportaš perspektivni sportaš muška sportska ekipa     Uvjeti kandidiranja sportaša/ica: Sportaš/ica mora imati mjesto prebivališta na pordručju općine Fažana, bez obzira na trenutno mjesto boravka; Sportaša/icu mora kandidirati njegov matični klub; Sportaš/ica mora udovoljavati uvjetima koji su predviđeni za kategoriju za koju se natječe; Sportaš/ica se može natjecati u više kategorija ukoliko udovoljava za to predviđene uvjete; Sportaš/ica mora biti kandidiran u roku od 8 dana od objave ovog oglasa u javno glasilo.   Izbor najboljih sportaša vrši se glasovanjem svih sportskih udruga učlanjenih u Zajednicu sportskih udruga Fažane.   Svečano proglašenje sa prigodnon zakuskom i podjelama nagrada izvršit će se u prostorijama Općine Fažana, na godišnjoj skupštini Zajednice sportskih udruga Fažne, koja će se održati naknadno obavijestiti - xx.03.2012. godine, uz prisustvo najviših općinskih i sportskih dužnosnika. Prijave za najboljeg sportaša dostavljaju se osobno predsjedniku ili tajniku ZSUF ili elektronskom poštom na adresu predsjednika ili tajnika ZSUF. Rok za dostavu prijedloga je 12.03.2017

Pročitajte više

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 6/08, 5/10. 3/15), za postavljanje urbane opreme (kiosci, pokretne naprave-štandovi, ugostiteljske terase i dr.) na nekretnine na području Općine Fažana potrebno je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela. Postavljenje urbane opreme na javnim površinama u vlasništvu Općine odobrava se ugovorom o davanju u zakup ili uporabu. Načelnica odobrava postavljanje urbane opreme na rok od najviše godine dana. Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za: - obavljanje djelatnosti na pokretnim napravama (štandovi, kiosci i dr.) te- zauzimanje javne površine radi postavljanja ugostiteljskih terasa,na području Općine Fažana tijekom ljetne turističke sezone 2017. godine, da dostave svoje zahtjeve. U zahtjevu je potrebno navesti djelatnost, plan i program rada. Rok za dostavu zahtjeva je 31.03.2017. godine. Zahtjevi predani nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. Načelnica:Ada Damjanac

Pročitajte više

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana za 2017.g. JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata koje provode udruge  za 2017.UPUTE za prijaviteljeObrazac 1 - Opći podaci prijavitelja i opis programaObrazac 2 - ProračunObrazac 3 - Izjava o partnerstvuObrazac 4 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac 5 - Godišnji izvještaj -opisni izvještajObrazac 6 - Godišnji izvještaj - financijski izvještaj

Pročitajte više

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest da u roku od 45 dana od dana objave ovog poziva dostave podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području Općine Fažana, a sve kako bi Općina Fažana navedene podatke dostavila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest podatke o lokacijama, procjeni količine, vrste i statusu materijala, mogu dostaviti u pismenoj formi dostavom pismena na adresu: Općina Fažana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, neposrednom predajom u pisarnici Općine Fažana na istoj adresi ili putem e-maila na adresu: komunalniredar@fazana.hr. Načelnica: Ada Damjanac

Pročitajte više

Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2016/2017

Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2016/2017

Na osnovi članka 53. Statuta Općine Fažana (“Službene novine Istarske županije”, broj 7/09.) i članka 8. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija, Klasa: 604-02/10-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 20. siječnja 2010. godine, Klasa: 604-02/10-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-10-2 od 04. veljače 2010. godine, Klasa: 604-02/10-01/04, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 15. studenoga 2010. godine i Klasa: 604-02/11-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-11-2 od 12. prosinca 2011. godine, Načelnica Općine Fažana, donosi ODLUKU o dodjeli stipendija za 2016.-2017. godinu.

Pročitajte više

Plan prijema u službu JUO Općine Fažana za 2017. godinu

Plan prijema u službu JUO Općine Fažana za 2017. godinu

Na temelju članka 93., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana 27.12.2016. donosi: Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Fažana za 2017. godinu Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2017. godinu

Pročitajte više

Dokumenti