• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Akti vijeća:

 

Zaključak - Komunalac Fažana - klupe

Zaključak - Komunalac Fažana - pomična ograda

Zaključak - Društvo naša djeca - korištenje sale

Zaključak - Društvo naša djeca - korištenje sale

Zaključak - Komunalac Fažana - parkirni automat

Zaključak - Komunalno redarstvo - očitanje brojila

Zaključak - Prestanak zaduženja najamnine stana

Zaključak - Zajednica sportskih udruga - korištenje sale

Zaključak - Zajednica sportskih udruga - korištenje vijećnice

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - parkiralište plaža Valbandon

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - spajanje kablova

Zaključak - Prihvat ponude Istracom - telefonska centrala

Zaključak - Postupak bagatelne nabave - sportski centar Fažana

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - javna rasvjeta

Zaključak - Prihvat ponude Gorki Dalmacija - održavanje odvodnje

Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi - izvođenje radova

Zaključak - Jambrušić d.o.o. - nabavka pijeska

Zaključak - Komunalac Fažana - nalog izvođenja radova

Zaključak - Ispravak zaključka iz 17.02.2016.

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Savez sportova

Zaključak - Prihvat ponude Gorki Dalmacija - održavanje odvodnje

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa -parkiralište

Zaključak - Prihvat ponude Gea Plus - elaborat

Zaključak - Suglasnost Twin Horn

Zaključak - Suglasnost TO Tigi - Voće i povrće

Zaključak - Grubišić Orijana zakup prostora

Zaključak - Prihvat ponude Rusko d.o.o.

Zaključak - Komunalac Fažana - sustav navodnjavanja

Zaključak - Petra Horvat - uptreba javne površine

Zaključak - Blanka Miletić - financijska pomoć

Zaključak - Eucalyptus - pomicanje kioska

Zaključak - Belanić d.o.o. - montaža blok ormara

Zaključak - Komunalac Fažana - Nabava motornih kosilica

Zaključak - Vinko Rajkovača - vodobrojilo

Zaključak - Društvo Josip Broz Tito - korištenje sale

Zaključak - Društvo Josip Broz Tito - korištenje vijećnice

Zaključak - Kapeloto beton - javna rasvjeta

Zaključak - Prihvat ponude Gold - rekonstrukcija rampe

Zaključak - Pile Julardžija - prekop javne površine

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa - evidencija nerazvrstanih cesta

Zaključak - Prihvat ponude Bilusso

Zaključak - Putnička agencija ''Comtours''

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana

Odluka o ispravku Plana ukupnog razvoja Općine Fažana

Odluka o donošenju plana ukupnog razvoja Općine Fažana

Odluka o davanju suglasnosti ulaganja u projekt Cesta 2

Odluka o izmjenama odluke o nerazvstanim cestama na podruju Općine Fažana

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi V. izmjena i dopuna PPU

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Fažana za 2017. godinu

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina 780 180

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog plana gradnje komunalno vodnih gradjevina za 2017. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju CGO Kaštijun

Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi UPU TZ BI Village

 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana

ZAKONI I PROPISI

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Baner

FAŽANA DOBITNIK NAGRADE PLAVI CVIJET

Baner

FAŽANSKE PLAŽE

Baner

FAŽANA VIRTUAL TOUR

Baner

ZDRAV ZA PET

KATALOG NEKRETNINA

Baner

KRONIKE OPĆINE FAŽANA

Baner

DOMAĆA WEB TRŽNICA

Baner

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA