Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

UPUTA o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini...

UPUTA o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini...

UPUTA o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

S obzirom na upit Ministarstva poljoprivrede u vezi s obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova te s tim u vezi prodajom  poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ( sjeme, presadnice, sadnice) i rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu daje se tumačenje Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

U smislu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, pojam „poljoprivredne ljekarne“ iz točke III. stavka 2., podtočke f)  podrazumijeva  i vrtne centre i rasadnike koji prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Sukladno tome, vrtni centri i rasadnici koju prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu mogu raditi uz obvezu poštivanja Odluke o radnom vremenu trgovina ( Narodne novine br. 35/2020) te mjera socijalnog distanciranja i svih mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Pročitajte više

Prijevoz preminule osobe

Prijevoz preminule osobe

Stožer za civilnu zaštitu Istarske županije donio je upute o prijevozu preminule osobe zaražene koronavirusom pa ju prenosimo u prilogu.

Pročitajte više

Uputa Stožerima civilne zaštite - dostava plina

Uputa Stožerima civilne zaštite - dostava plina

S obzirom na upite o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine br. 32/2020) na djelatnost dostave plina u UNP bocama i UNP
cisternama za UNP spremnike daje slijedeće tumačenje:

- Protuepidemijska mjera obustave rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima iz točke III. stavka 1., podstavka 1. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja ( Narodne novine br. 32/2020) se ne odnosi na djelatnost dostave plina u UNP bocama (propan
butan) i UNP cisternama za UNP spremnike.
- Prilikom dostave dostavljači su se dužni strogo pridržavati svih mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Pročitajte više

Odluka o iznimnom dopuštenju rada za tržnice

Odluka o iznimnom dopuštenju rada za tržnice

Odlukua o iznimnom dopuštenju rada za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme trajanje pandemije COVID-19 preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Upute za prijavu za ESIF zajam za obrtna sredstva

Upute za prijavu za ESIF zajam za obrtna sredstva

Poštovani,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije aktiviralo je dodatnu mjeru u svrhu pomoći gospodarstvu uslijed negativnih učinaka pandemije COVID-19. Radi se o financijskom instrumentu ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva koji namijenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

ESIF zajam za obrtna sredstva ima sljedeća obilježja:
    niže kamatne stope – od 0.5% do 1%
    duži poček – do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
    mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam
    iznos zajma: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
    rok otplate – do 3 godine uključujući poček
    Instrumenti ulaganja – zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

Ciljana skupina su mikro i mali gospodarski subjekti. Zahtjevi za ESIF zajmom za obrtna sredstva nisu namijenjeni aktivnostima koje se odnose na:
    financiranje PDV-a
    refinanciranje postojećih obvez
    podmirenje obveza prema državi
    podmirenje obveza prema financijskim institucijama
    pribavljanje vrijednosnih papira
    davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
    ulaganja koja služe u osobne svrhe
    posredovanje u trgovini s inozemstvom.

Obrtna  sredstva mogu se koristiti za financiranje sljedećih troškova:
·                    priprema proizvodnje
·                    sirovina i materijal,
·                    ostali proizvodni troškovi,
·                    troškovi zaposlenih,
·                    novo zapošljavanje,
·                    zakup poslovnog prostora,
·                    režijski troškovi,
·                    opći troškovi

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:
·                    su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
·                    imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
·                    imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
·                    nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
·                    nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Koji je postupak odobravanja zajma?
Poduzetnik može podnijeti HAMAG-BICRO-u obrazac zahtjeva za zajam zajedno sa ostalom obveznom dokumentacijom na sljedeće načine:
·         elektroničkom poštom – zajmovi@hamagbicro.hr
·         poštom - Ksaver 208, 10000 Zagreb
·         osobno na adresu - Ksaver 208, 10000 Zagreb
·         online prijavom putem sljedećeg linka

Potrebno je dostaviti izvornik standardiziranog obrasca zahtjeva za zajam te obveznu dokumentaciju. Službene obrasce možete pronaći u privitku ovog e-maila, a službeni popis obvezne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Službene obrasce koji su dio obvezne dokumentacije možete pronaći u privitku:

Prilog 1 – Obrazac Zahtjeva za obrtna sredstva
Prilog 2 – Izjava radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
Prilog 3 – Tablica kreditne zaduženosti
Prilog 4 – Poslovni plan za obrtna sredstva.

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

    HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci
    Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
    Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om
    HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma.

Kako se koristi zajam?
Korištenje mikro zajmova za obrtna sredstva u pravilu traje do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

S obzirom na izvanrednu situaciju otvorili smo kanal komunikacije isključivo kako bi Vam pomogli da očuvate likvidnost i radna mjesta u svojoj tvrtki. Za ispunjavanje i pregled dokumentacije za ostvarivanje ESIF zajma biti će Vam dostupan naš poslovni analitičar Bojan Antulov. Stoga ukoliko imate bilo kakva pitanja možete ih uputiti na mail bojan.antulov@aestus.hr ili broj mobitela +385 91 110 7887.

Srdačan pozdrav,

Vaš Aestus tim

Pročitajte više

Preporuke za osobe kojima je određen zdravstveni nadzor u kućnoj samoizolaciji

Preporuke za osobe kojima je određen zdravstveni nadzor u kućnoj samoizolaciji

Preporuke za osobe kojima je određen zdravstveni nadzor u kućnoj samoizolaciji

Pročitajte više

Odluka o radu izdvojenih ordinacija istarskih domova zdravlja

Odluka o radu izdvojenih ordinacija istarskih domova zdravlja

Odluka o radu izdvojenih ordinacija istarskih domova zdravlja

Pročitajte više

Izdavanje propusnica temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta

Izdavanje propusnica temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta

U nastavku preuzmite odluku na koji način se vrši izdavanje propusnica na temelju Odluke o zbrani napuštanja mjesta prebivališta.

Pročitajte više

Mjere pomoći gospodarsrtvu Općine Fažana

Mjere pomoći gospodarsrtvu Općine Fažana

Općina Fažana donijela je Zaključak o smjernicama na poduzimanju mjera pomoći gospodarsrtvu na području Općine Fažana koju možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

ODLUKA o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

ODLUKA o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

ODLUKA o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Pročitajte više

ODLUKA o radnom vremenu trgovina

ODLUKA o radnom vremenu trgovina

ODLUKA o radnom vremenu trgovina

Pročitajte više

ODLUKA o privremenoj obustavi javnog prometa

ODLUKA o privremenoj obustavi javnog prometa

ODLUKA o privremenoj obustavi javnog prometa

Pročitajte više

ODLUKA o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge TAXI Prijevoza

ODLUKA o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge TAXI Prijevoza

ODLUKA o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge TAXI Prijevoza

Pročitajte više

ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Pročitajte više

Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore

Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore

Opće mjere prevencije uključuju:
- Čestu higijenu ruku sredstvima koja sadrže 70 % alkohola: protrljajte ruke ako vam ruke nisu vidno prljave ili operite sapunom i vodom ako su ruke prljave i to u trajanju 20tak sekundi.
- Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta
- Čuvanje higijene zraka unutarnjeg prostora čestim provjetravanjem prostora te kašljanjem ili kihanjem u savinuti lakat ili papirnatu maramicu te odmah potom bacite papirnatu maramicu u kantu za otpatke koja ima poklopac
- Nošenje medicinske maske ili prekrivanje nosa i usta papirnatom maramicom obvezno je za one koji imaju respiratorne simptome
- Nakon  uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku a masku odložiti u kantu za otpatke s poklopcem, isto vrijedi i za papirnatu maramicu
- Održavanje distance u društvenom kontaktu između osoba najmanje 1 metar ukoliko osoba ima neki od respiratornih simptoma
- Informirajte se o lokalnoj epidemijskoj situaciji, ali pratite provjerene izvore informiranja poput internetskih stranica Vlade RH (www.koronavirus.hr), Ministarstva zdravstva (www.miz.hr) ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr).

Preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19:
- Ostanite kod kuće i javite se telefonom nadležnom liječniku obiteljske medicine ili u tzv. COVID-19 dežurnu ambulantu ako razvijete simptome poput povišene tjelesne temperature, kašlja ili kratkog daha
- Izbjegavajte druge bolesne osobe
- U svim zatvorenim prostorima, ograničite kontakt s ostalima koliko god je moguće (održavajte udaljenost od 2 metra u zatvorenim prostorima)
- Nastavite primjenjivati sve preporučene mjere prevencije
- Ako ste zaposleni i radite te skrbite za nekog od ukućana, primjenjujte sve mjere opreza i pratite vlastito zdravstveno stanje.
- Ne dijelite predmete s drugima i ukućanima.
- Izdvojite sobu u svom domu u koju ćete moći odvojiti bolesne ukućane od ostalih.
- Ako obolite, ostanite u kontaktu s drugima putem e-pošte, društvenih mreža ili telefona.
- Preporuča se održavati higijenu stambenog/zatvorenog prostora tako da se povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina kakvo i inače koristite u kućanstvu.
- Redovito prozračite prostor u kojem boravite.

Mjere zaštite onih koji pripadaju najrizičnijim skupinama, posebice starijima i kroničnim bolesnicima i djece:
- Ostanite kod kuće i izbjegavajte javne prostore ako ste vi ili netko od ukućana u skupini starijih ljudi ili kroničnih bolesnika
- Pobrinite se da imate dovoljnu zalihu lijekova i potrepština u slučaju da morate ostati kod kuće
- Kada izlazite, izbjegavajte bolesne ljude i ograničite kontakt s drugim ljudima
- Provodite temeljitu higijenu ruku
- Napravite popis telefonskih kontakata u hitnim slučajevima koji će uključivati članove obitelji, prijatelje, susjede, osobe s vozačkom dozvolom, zdravstvene radnike, poslodavca, lokalni zavod za javno zdravstvo i broj 112 ili 113
- Preskočite rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod liječnika opće prakse i u bolnice ako vam nije prijeko potrebna zdravstvena skrb; liječnika najprije kontaktirajte telefonom ako vam je potreban recept ili savjet
- Preporuča se održavati higijenu stambenog prostora tako da se povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina kakvo i inače koristite u kućanstvu.

Poduzmite mjere kako biste zaštitili djecu tijekom epidemije:
S djecom redovito provodite i podsjećajte ih na sve preventivne mjere zaštite.
 
Ako živite u kućanstvu s osobom koja pripada ranjivoj skupini (starije osobe ili kronični bolesnici):
- Skratite na minimum vrijeme koje ukućani iz ranjivih skupina provode s ostalim ukućanima u dijeljenim prostorima kao štu su kuhinja, kupaonica i dnevni boravak, a te prostore temeljito prozračujte i čistite
- Vodite računa da se držite s ostalima na udaljenosti od 2 metra od ukućana iz ranjivih skupina i osigurajte im odvojen krevet ako je moguće
- Ovisno o uvjetima stanovanja dozvoljavaju, neka koriste zasebnu kupaonicu, ili barem zasebne ručnike poslije tuširanja ili kupanja te poslije pranja ruku
- Preporuča se da osobe iz ranjivih skupina konzumiraju obroke u vlastitoj sobi ako je u kućantvu boravi osoba u samoizolaciji.
- Posuđe i pribor za jelo oprati u suđerici ili ručno deterdžentom i toplom vodom te temeljito posušite; ako osoba iz ranjive skupine koristi vlastiti pribor, upotrijebite drugu kuhinjsku krpu za brisanje.
 
Čišćenje i odlaganje otpada
- Prilikom čišćenja koristite preporučena sredstva za čišćenje površina s deklariranim virucidnim djelovanjem.
- Redovito čistite površine koje se često dodiruju poput kvaka, rukohvata, daljinskih upravljača, mobitela, telefonskih aparata i površina stola. Ovo je od osobite važnosti ako u kućanstvu imate osobu iz rizične skupine.
- Otpatke (npr. papirnate maramice) i jednokratne krpe za čišćenje mogu se odložiti u jednokratne vrećice za smeće. Takvu vrećicu treba zatim staviti u još jednu vrećicu, čvrsto zavezati i držati odvojeno od drugog otpada.
- Navedeni otpad treba ostaviti sa strane barem 72 sata prije nego što ga odložite u zajednički vanjski kontejner.
- Drugi kućni otpad odlažite kao i inače.
 
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 ili oboljeli u kućnom smještaju:
- Ako živite u istom kućanstvu/objektu s osobom na koju se sumnja da je zaražena COVID-19, izbjegavajte dijeljenje predmeta (npr. posuđa, čaša, šalica, jela, posteljine). Nakon uporabe predmeta, temeljito ih operite deterdžentom i vodom.
- Ne puštajte druge ukućane u prostorije u kojima je boravio bolesnik sve dok nisu očišćene.
- Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja
- Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju
- Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
- Očistite i dezinficirajte sve potencijalno kontaminirane površine: kvake na vratima, telefone, drške u hodnicima i na stubištima
- Očistite toalet, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
- Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus
- Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (60 - 90 °C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće prati u perilici za rublje, možete koristiti čišćenje na paru
- Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C
- Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom.
- Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.
- Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
- Ostavite prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

Čistoća rublja koje je koristila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 ili oboljeli u kućnom smještaju:
- Kako biste smanjili mogućnost širenja virusa zrakom, ne tresite prljavo rublje.
- Ako ne posjedujete perilicu za rublje, pričekajte dodatnih 72 sata nakon 14-dnevne izolacije prije nego što rublje odnesete u samoposlužnu praonicu rublja.

Odabir sredstava za dezinfekciju
- Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih  aktivnih tvari:
• Etanol
• Natrijev hipoklorit
• Glutaraldehid
• Izopropanol
• Benzalkonijev klorid
• Natrijev klorit

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje
4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača.

Pročitajte više

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama

Pročitajte više

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa.

Pročitajte više

Odluka o mjerama ograničavanja prometa na moru

Odluka o mjerama ograničavanja prometa na moru

Odluka o mjerama ograničavanja prometa na moru

Pročitajte više

Prometna obavijest

Prometna obavijest

Zbog izvođenja završnih radova na Fažanskoj cesti, (polaganje završnog asfaltnog sloja i prometne signalizacije), u ponedjeljak i utorak, 23. i 24.03., bit će zatvoren izlazak iz Male vale jug na Fažansku cestu.

Mole se vozači da koriste službene obilazne pravce za Valbandon i Fažanu.

Pročitajte više

Odluka o zabrani javnog prometa

Odluka o zabrani javnog prometa

Donešena je odluka o zabrani javnog prometa, molimo pročitajte odluku u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o stavljanju van uporabe igrališta

Odluka o stavljanju van uporabe igrališta

Donešena je odluka o stavljanju van uporabe dječjih i sportskih igrališta, molimo pročitajte odluku u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun

Fažana TV

Kronika Općine Fažana