Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti

Donešena je odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za 2019. godinu, a cjelokupnu odluku preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Oglas za prijem u službu

Oglas za prijem u službu

Obavijest kandidatima o testiranju i zapisnik tajnika o oglasu z prijem u službu preuzmite u privitku.

Pročitajte više

Javni poziv za sudjelovanjem u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Javni poziv za sudjelovanjem u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Poštovani/e,

vodeći se osnovnom zadaćom LAGUR-a koja se očituje u ravnopravnom povezivanju subjekata iz područja javnog, privatnog i društvenog života, poticanju njihovog zajedničkog rada na ostvarivanju zajedničkih ciljeva te izgradnji dugoročnih partnerstava, ovim Vas putem pozivamo na sudjelovanje u besplatnim edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“ koje će se održati u svibnju, lipnju i listopadu 2019. godine u prostoru Multimedijalnog centra '3MC' na adresi Centar 58 u Medulinu, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Besplatna edukacija u svrhu osnaživanja organizacija civilnog društva na području LAGUR-a Istarska batana provest će se kroz 4 edukativna ciklusa, a od kojih su prva 2 predviđena tijekom svibnja i lipnja 2019.g., dok su posljednja 2 predviđena početkom listopada 2019.g. Pritom se u svibnju namjeravaju obraditi teme direktno vezane za postupak osnivanja udruženja, dok će u listopadu fokus biti na redovnom poslovanju udruženja (strateško planiranje, razrada projekata, načini financiranja udruženja i dr.), a što je detaljnije opisano u prilogu Program edukacije.

Edukacija je usmjerena prvenstveno osobama s područja Općine Medulin, ali i ostalih gradova i općina na području LAGUR-a Istarska batana, a koji:

  1. imaju namjeru osnivanja novog udruženja, ili
  2. su članovi već postojećeg udruženja.

Pritom je važno naglasiti kako će apsolutnu prednost prilikom prijave imati osobe koje imaju namjeru osnivanja novog udruženja, a poželjno je da prilikom prijave posjeduju već razrađenu ideju navedene nove organizacije. Također, prednost prilikom prijave imat će žitelji s područja Općine Medulin, ali samo ukoliko isti zadovolje preliminarne kriterije prijavnog postupka (Motivacija za prijavu, mogućnost dolaska na minimalno 3 od 4 edukativna ciklusa i dr.).

Radi ograničenog broja polaznika, molimo Vas da interes za sudjelovanjem iskažete putem sljedećeg linka https://forms.gle/9NVhKYQ5jGqioqRv5 najkasnije do 17.5.2019.g. Dozvoljena je prijava jednog predstavnika organizacije, dok će u slučaju eventualnih slobodnih mjesta obavijest biti poslana elektronskim putem 20.5.2019.g na e-mail adrese prijavljenih osoba. Svim će prijavljenima biti poslana potvrda o sudjelovanju na edukaciji elektronskim putem najkasnije 24.5.2019.g.

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom projekta:

  • Razvoj društvene inkluzije kroz poticanje lokalnog stanovništva područja LAGUR-a Istarska batana na međusobno umrežavanje i suradnju,
  • Generiranje pozitivnog lokalnog razvoja kroz povećanje broja žitelja uključenih u udruge na području Općine Medulin i ostalih JLS-a s područja LAGUR-a Istarska batana,
  • Osnivanje novih udruženja na području djelovanja LAGUR-a Istarska batana ulaganjem u edukaciju lokalnog stanovništva,
  • Povećanje uspješnosti već postojećih udruga na području LAGUR-a Istarska batana ulaganjem u edukaciju članova.

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom projekta očituju se kroz umrežavanje i razvoj dugoročnih partnerstava i u konačnici – udruženja, te kroz stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za osnivanje novih udruženja na području djelovanja LAGUR-a Istarska batana te povećanje uspješnosti rada već postojećih udruženja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Program edukacije nalazi se u prilogu.


Katia Ereš
Voditeljica LAGUR-a Istarska batana

 

Pročitajte više

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Poštovanim stanovnicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo da u duhu mira, blagostanja i zajedništva provedete Uskršnje blagdane.

Sretan Vam i radostan Uskrs!

Pročitajte više

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Poštovanim stanovnicima Općine Fažana i svim sužiteljima, povodom najvećeg kršćanskog blagdana, želimo Vam da u duhu mira, blagostanja i zajedništva provedete Uskršnje blagdane.

Ponosni smo što zajedno s Vama vodimo Općinu Fažana u smjeru kvalitetnijeg i ugodnijeg života.

Želimo Vam sretan i radostan Uskrs!

Pročitajte više

Oglas za prijem u službu

Oglas za prijem u službu

Na osnovi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

ADMINISTRATIVNI REFERENT– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Stručno znanje:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Fažana (www.fazana.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Fažana objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
- životopis
- preslik dokaza o srednjoj stručnoj spremi
- preslik domovnice i osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, uključujući preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnosno potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)-preslik
- izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-preslik
- preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

Traženi dokumenti se dostavljaju u preslici, a izvornici će biti traženi od kandidata u slučaju prijama u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.


Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, na adresu: Općina Fažana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, s naznakom: „Oglas za prijam u službu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnik:
Ivan Orović, dipl.iur.

Pročitajte više

Natječaj za posao - Plodine

Natječaj za posao - Plodine

Prenosimo Vam otvoreni natječaj za posao za supermarket Plodine Fažana.

Pročitajte više

Dežurstvo povodom izbora

Dežurstvo povodom izbora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Fažana dežurat će u prostorijama Općine Fažana (vijećnica) radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature i zaprimanja lista kandidata za izbore za vijeća nacionalnih manjina, koji će se održati 5. svibnja 2019. godine, prema rasporedu iz priloga.

Pročitajte više

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Fazana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 18. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u ponedjeljak 01.04.2019. godine u 18:00 sati, u Opžinskoj vijećnici.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Objava natječaja za najuspješnije sportaše/ice općine Fažana u 2018. godini

Objava natječaja za najuspješnije sportaše/ice općine Fažana u 2018. godini

Zajednica sportskih udruga Fažane u suradnji sa Općinom Fažana tradicionalno početkom svake godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim pojedincima i  ekipama u znak priznanja za rezultate postignute u prošloj godini.

Cilj tog izbora je popularizacija sporta, osobito među mladima, stimulacija najboljih sportaša, davanje pažnje sportu, sportskim djelatnicima i prvenstveno sportašima.

Upute, kriteriji i formular za prijavu nalaze se u prilogu.

Prijedlog dostaviti na ispunjenom formularu na adresu Zajednice: zsuf@fazana.hr, osobno ili e-mailom tajniku ZSUF-a (marino.tavra@gmail.com).

Rok predaje prijedloga je 31.3.2019. godine.

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

Pročitajte više

Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019

Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019

Službeni Glasnik Općine Fažana - ožujak 2019 preuzmite ovdje:

Službeni glasnik Općine Fažana

Pročitajte više

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. Godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. Godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetnistva Općine Fažana u 2019. godini.

Dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE URBANE OPREME

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA POSTAVLJANJE URBANE OPREME

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske Županije broj 6i08, 5/10, 3ll5), za postavljanje urbane opreme (kiosci, pokretne naprave štandovi, ugostiteljske terase i dr.) na nekretninama na podrudju Općine Fažana potrebno je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za:
- obavljanje djelatnosti na pokretnim napravama (štandovi, kiosci i dr.) te
- zauzimanje javne powšine radi postavljanja ugostiteljskih terasa
na području Opžine Fažana tijekom ljetne turističke sezone 2019. godine da dostave svoje
zahtjeve.

U zahtjevuje potrebno navesti djelatnost, plan i program rada.
Rok za dostavu zahtjeva je 20.03.2019. godine.
Zahtievi predani nakon navedenoq roka nede se uzeti u razmatranie.

Pročitajte više

Edukacija Ministarstva gospodarstva za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Edukacija Ministarstva gospodarstva za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:
Informativna radfionica
Pitanja i odgovoriZagreb, 28. siječanj 2019.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Pročitajte više

Javni poziv za financiranje programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana

Javni poziv za financiranje programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana

Objavljen je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge na području Općine Fažana za 2019. godinu.

Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o dodjeli stipendija 2018/2019

Odluka o dodjeli stipendija 2018/2019

Donešena je odluka o dodjeli stipendija za 2018./2019. godinu.

Odluku preuzmite na linku.

Pročitajte više

Odluka suda

Odluka suda

Prenosimo odluku suda u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun

Fažana TV

Kronika Općine Fažana