Javna nabava

Zaključci o pokretanju postupaka jednostavne nabave i Obavijesti o odabiru u postupcima jednostavne nabave za IV. kvartal 2023. godine
PDF 1.8 MB
Zaključci o pokretanju postupaka jednostavne nabave i Obavijesti o odabiru u postupcima jednostavne nabave za III. kvartal 2023. godine
PDF 1.09 MB
Zaključci o pokretanju postupaka jednostavne nabave i Obavijesti o odabiru u postupcima jednostavne nabave za II. kvartal 2023. godine
PDF 1.74 MB
Zaključci o pokretanju postupaka jednostavne nabave i Obavijesti o odabiru u postupcima jednostavne nabave za I. kvartal 2023. godine
PDF 2.49 MB
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023.godinu
DOCX 21.28 kB
obrazac_javnog_savjetovanja_Pravilnik JN_2022 (1)
DOC 41 kB
Javno savjetovanje -obrazloženje
DOC 30 kB
Pravilnik jednostavna JN 11 2022
DOC 45 kB
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
PDF 148.61 kB
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
PDF 3.82 MB
Izgradnja prometnica Troškovnik
XLS 308.5 kB
Izgradnja prometnica - tlocrt
PDF 1.72 MB
Izgradnja prometnica - prijedlog Ugovora
PDF 155.04 kB
Izgradnja prometnica - Dokumentacija o nabavi
PDF 385.16 kB
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Izgradnja prometnica
PDF 987.23 kB
Poziv na prethodno savjetovanje - Troškovnik
XLS 426 kB
Poziv na prethodno savjetovanje - Prijedlog Ugovora
PDF 154.96 kB
Poziv na prethodno savjetovanje - dokumentacija za nadmetanje
PDF 384.86 kB
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 117E-MV- izvođenje radova na izgradnji novog mjesnog groblja
PDF 953.54 kB
JAVNA NABAVA - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
PDF 324.42 kB