Plan javne nabave

2021

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021
PDF 2.36 MB
Plan nabave za 2021. godinu
PDF 5.39 MB

2020

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU
DOC 356 kB
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU
PDF 2.84 MB

2019

I izmjene plana nabave Općine Fažana za 2019.
PDF 2.36 MB
Plan Nabave Općine Fažana za 2019.
PDF 5.29 MB

2018

IV. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE FAŽANA ZA PRORAČUNSKU 2018.
PDF 4.99 MB
III IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE FAŽANA ZA PRORAČUNSKU 2018.
PDF 4.01 MB
II. Izmjene plana nabave za 2018. godinu
PDF 9.24 MB
Izmjene plana nabave za 2018. Godinu
PDF 8.62 MB
Plan nabave Općine Fažana za 2018. godinu
PDF 8.49 MB

2017

VII. izmjene plana nabave za 2017. godinu
PDF 7.62 MB
VI. izmjene plana nabave za 2017. godinu
PDF 7.69 MB
Registar Ugovora o Javnoj nabavi Ožujak - Rujan 2017
PDF 10.89 MB
V. izmjene plana nabave za 2017. godinu
PDF 7.39 MB
IV. Izmjena plana nabave OF - 2017
PDF 7.25 MB
III. Izmjena plana nabave OF - 2017
PDF 6.87 MB
Registar ugovora o javnoj nabavi
PDF 6.39 MB
II. Izmjene plana nabave Općine Fažana za 2017.
PDF 6.72 MB
I. Izmjene plana nabave Općine Fažana za 2017.
PDF 6.55 MB

2016

III Izmjene plana nabave Općine Fažana za proračunsku 2016. godinu
PDF 8.13 MB
II Izmjene plana nabave Općine Fažana za proračunsku 2016. godinu
PDF 7.65 MB
I Izmjene plana nabave Općine Fažana za proračunsku 2016. godinu
PDF 7.22 MB
Registar Ugovora o Javnoj nabavi 03-2016
PDF 4.69 MB
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
PDF 7.56 MB
Plan javne nabave Općine Fažana za 2017.
PDF 6.44 MB

2015

VIII. Izmjene plana nabave Općine Fažana za proračunsku 2015.god.
PDF 9.67 MB
VII. izmjene plana nabave za 2015
PDF 7.52 MB
Registar ugovora o javnoj nabavi
PDF 6.39 MB
VI. izmjene plana nabave za 2015
PDF 7.41 MB
V. IZMJENE PLANA NABAVE
PDF 7.31 MB
IV. izmjene plana nabave za 2015
PDF 470.86 kB
III izmjene plana nabave za 2015
PDF 7.06 MB
Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Fažana
PDF 5.24 MB
I izmjena plana nabave za 2015 godinu
PDF 7.02 MB
Plan javne nabave za 2015
PDF 7.56 MB

2014

II IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE FAŽANA ZA PRORAČUNSKU 2014.GODINU
PDF 7.84 MB
I izmjene plana nabave Općine Fažana za 2014. godinu
PDF 6.83 MB
Registar ugovora o javnoj nabavi OF Ruj 2013 - Ožu 2014
PDF 3.32 MB
Plan Nabave 2014
DOC 204.5 kB

2013

IV izmjene plana nabave Općine Fažana za 2013. godinu
DOC 247 kB
II Izmjene plana nabave za 2013. godinu
PDF 161.7 kB
Izmjene plana nabave svibanj 2013
PDF 170.29 kB
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2013 - ažurirano
PDF 44 kB
Plan javne nabave za 2013.
PDF 162.2 kB

II. Izmjena plana nabave OF - 2017
PDF 6.72 MB
I. Izmjena plana nabave OF - 2017
PDF 6.55 MB