Javni pozivi

JAVNI POZIV za korištenje/uporabu javne površine u svrhu postave tipskih kioska
PDF 234.61 kB
Upute_za_prijavitelje_2024._godina
DOC 127.5 kB
OBRAZAC_6_Obrazac_financijskog_izvjestaja_provedbe_(0204)
XLS 91.5 kB
OBRAZAC_5_Obrazac_opisnog_izvjestaja_provedbe_progr(0331)
DOC 101 kB
OBRAZAC_4_Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja
DOCX 125 B
OBRAZAC_3_Izjava_o_partnerstvu
DOC 23 kB
OBRAZAC_2_Proracun
XLS 51.5 kB
JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti
PDF 251.45 kB
08 OBRAZAC_1_Opci_podaci_prijavitelja_i_opis_programa
DOC 235 kB
Odluka_o_jednokratnoj_isplati_troskova_stanovanja_k(0848)
PDF 199.5 kB
Obrazac
PDF 112.59 kB
Javni_poziv_korisnicima_zajamcene_minimalne_naknade(0143)
PDF 69.72 kB
03 Specifikacija usluge
DOCX 13.64 kB
02 PONUDBENI LIST ZA USLUGE PRIREMANJE TEKSTA, UREĐIVANJE I OSTALE USLUGE
DOC 43 kB
01 Poziv_na_dostavu_ponude_USLUGA_PRIPREME_I_UREDIVANJ(0279)
PDF 221.18 kB
Obrazac 1 opci_podaci_prijavitelja_i_opis_programa_v6_2023
DOC 234 kB
Preporuka o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora
PDF 128.87 kB
Obrazac 6 godisnji_izvjestaj_financijski_izvjestaj_v6_v2
XLS 91.5 kB
Obrazac 5 godisnji_izvjestaj_opisni_izvjestaj_v6_2022_v2
DOC 108.5 kB
Obrazac 4 izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financi(0068)
DOCX 14.72 kB
Obrazac 3 Izjava_o_partnerstvu_v9
DOC 23 kB
Obrazac 2 proracuna_v2_2023
XLS 51.5 kB
02 udruge_upute_za_prijavitelje_2023_v2_1
DOC 127.5 kB
01 Javni_poziv za provedbu manifestacija i aktivnosti
PDF 208.31 kB
Obrazac zahtjeva za korištenje ribarnice 05022023
DOCX 120.09 kB
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za stavljanje na raspolaganje površine u objektu – montažne ribarnice u Općini Fažana-Fasana
DOCX 50.18 kB
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta
PDF 1.48 MB
obrazac_01 Poduzetnici -novoosnivanje trgovačkih društava i obrta ureda ordinacija 2022
DOC 72.5 kB
JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništvoa Općine Fažana u 2022.g.
PDF 1.02 MB
Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata
PDF 140.32 kB
Izjava da su ispunjene sve obaveze prema ranijim programima 2022.
DOC 15 kB
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022.
DOC 17.5 kB
Izjava o povjerljivosti i zaštiti podataka
DOC 14.5 kB
Obrazac opisa programa ili projekta - B1 (2022.)
DOC 80.5 kB
Obrazac proračuna Financiranje godišnjeg programa - B2 (2022.)
XLS 41.5 kB
PRILOG 1 - financijski plan
DOC 28 kB
Rang natjecanja klubova - prazan
DOC 24 kB
Upute za prijavitelje 2022.
DOC 116.36 kB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini
DOC 27 kB
Obrazac 6- Godišnji izvještaj - financijski izvještaj
XLS 91.5 kB
obrazac_5_godisnji_izvjestaj_opisni_izvjestaj_v6 2022
DOC 108.5 kB
Obrazac 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
DOCX 23.25 kB
Obrazac 3 -Izjava o partnerstvu
DOC 38 kB
Obrazac_2_proracuna_v2 2022
XLS 64.5 kB
obrazac_1_opci_podaci_prijavitelja_i_opis_programa_v6 2022
DOC 231 kB
udruge_upute_za_prijavitelje_2022 v2 (1)
DOC 137 kB
udruge_javni_poziv_2022
DOC 69 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama - kamenolom i Kuntrada
DOCX 15.63 kB
Javni poziv nostieljima prava nekretnina - Pula - Šurida
DOCX 22.24 kB
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje
PDF 1.14 MB
Javni poziv Programa razvoja poduzetništva
PDF 646.05 kB
UDRUGE JAVNI POZIV 2021
DOC 67 kB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu OF 2021.
DOCX 16.19 kB
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA - Izrada Proračuna Općine Fažana za 2021. godinu
PDF 243.61 kB
JAVNI POZIV - pomorsko dobro
PDF 233.03 kB
JAVNI POZIV - Kuntrada
PDF 268.83 kB
Kopija Obrazac 6- Godišnji izvještaj - financijski izvještaj
XLS 91.5 kB
Obrazac 5-Godišnji izvještaj -opisni izvještaj
DOC 108 kB
Obrazac 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
DOCX 23.31 kB
Obrazac 3 -Izjava o partnerstvu
DOC 38 kB
Kopija Obrazac 2 -proračuna
XLS 53 kB
Obrazac 1 -opći podaci prijavitelja i opis programa
DOC 231 kB
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Općina Fažana
DOC 190.5 kB
pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_opcina_fazana_v2
DOC 190 kB
UDRUGE UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2020
DOC 134 kB
Javni poziv za financiranje programa, projekata.....u 2020.
PDF 1.3 MB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2020. godini
DOCX 16.45 kB
JAVNI POZV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIdE SA ZEMLJISTEM NA KOJEM SE IZRADUJE PARCELACIJSKI ELABORAT PO LOKACIJSKOJ DOZYOLI
PDF 239.12 kB
JAVNI POZIV - ulica R. Petrović
PDF 244.83 kB
JAVNI POZIV - Nazorova - odvojak 1
PDF 227.75 kB
POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
PDF 222.15 kB
Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti
PDF 1.07 MB
Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem - MAtije Vlačića Flacijusa odvojak
PDF 565.76 kB
Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem - Perojska odvojak
PDF 232.34 kB
2. Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro
PDF 2.12 MB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2019. godini
DOCX 16.4 kB
Javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-koje-neposredno-graniče-sa-zemljištem-na-kojem-je-izvedena-nerazvrstana-cesta-Galižanska - Odvojak4
PDF 233.19 kB
JAVNI POZIV Nositeljima prava Nekretnina koji neposredno graniče - Pineta - Fažana
PDF 237.75 kB
Javni poziv za održavanje mrežne i Facebook stranic Općine Fažana
PDF 415.18 kB
Javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-koje-neposredno-graniče-sa-zemljištem-na-kojem-je-izvedena-nerazvrstana-cesta-Puljska
PDF 250.64 kB
Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana
PDF 216.92 kB
Konačna dodatna lista prvenstva za kupnju stana iz društveno poticajne stanogradnje
PDF 903.45 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Pineta
PDF 590.82 kB
Obrazac PNN- Prijava podataka o poreznom obvezniku i nekretnini
DOCX 24.75 kB
Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine
PDF 1.39 MB
Zahtjev za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.03 MB
Javni poziv i Zahtjev za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.58 MB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 04 - Subvencije za polaganje ispita
DOC 69 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03B - Potpora za samozapošljavanje
DOC 75 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03A - Potpora za novo zapošljavanja
DOC 77 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 02 - Financiranje i pripreme na EU projekte
DOC 71 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 01 - Novoosnivanje T.O. i Obrta
DOC 71 kB
Program poticanja poduzetništva u 2017.
PDF 3.72 MB
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za 2017
PDF 4.04 MB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Mala Vala
PDF 492.37 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Matije Vlačića
DOC 34 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Dragonja
DOC 33.5 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Pineta II. Ogranak
PDF 514.49 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2017
PDF 118.92 kB