Javni pozivi

Javni poziv nostieljima prava nekretnina - Pula - Šurida
DOCX 22.24 kB
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje
PDF 1.14 MB
Javni poziv Programa razvoja poduzetništva
PDF 646.05 kB
UDRUGE JAVNI POZIV 2021
DOC 67 kB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu OF 2021.
DOCX 16.19 kB
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA - Izrada Proračuna Općine Fažana za 2021. godinu
PDF 243.61 kB
JAVNI POZIV - pomorsko dobro
PDF 233.03 kB
JAVNI POZIV - Kuntrada
PDF 268.83 kB
Kopija Obrazac 6- Godišnji izvještaj - financijski izvještaj
XLS 91.5 kB
Obrazac 5-Godišnji izvještaj -opisni izvještaj
DOC 108 kB
Obrazac 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
DOCX 23.31 kB
Obrazac 3 -Izjava o partnerstvu
DOC 38 kB
Kopija Obrazac 2 -proračuna
XLS 53 kB
Obrazac 1 -opći podaci prijavitelja i opis programa
DOC 231 kB
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Općina Fažana
DOC 190.5 kB
pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_opcina_fazana_v2
DOC 190 kB
UDRUGE UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2020
DOC 134 kB
Javni poziv za financiranje programa, projekata.....u 2020.
PDF 1.3 MB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2020. godini
DOCX 16.45 kB
JAVNI POZV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIdE SA ZEMLJISTEM NA KOJEM SE IZRADUJE PARCELACIJSKI ELABORAT PO LOKACIJSKOJ DOZYOLI
PDF 239.12 kB
JAVNI POZIV - ulica R. Petrović
PDF 244.83 kB
JAVNI POZIV - Nazorova - odvojak 1
PDF 227.75 kB
POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
PDF 222.15 kB
Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti
PDF 1.07 MB
Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem - MAtije Vlačića Flacijusa odvojak
PDF 565.76 kB
Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem - Perojska odvojak
PDF 232.34 kB
2. Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro
PDF 2.12 MB
Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2019. godini
DOCX 16.4 kB
Javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-koje-neposredno-graniče-sa-zemljištem-na-kojem-je-izvedena-nerazvrstana-cesta-Galižanska - Odvojak4
PDF 233.19 kB
JAVNI POZIV Nositeljima prava Nekretnina koji neposredno graniče - Pineta - Fažana
PDF 237.75 kB
Javni poziv za održavanje mrežne i Facebook stranic Općine Fažana
PDF 415.18 kB
Javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-koje-neposredno-graniče-sa-zemljištem-na-kojem-je-izvedena-nerazvrstana-cesta-Puljska
PDF 250.64 kB
Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana
PDF 216.92 kB
Konačna dodatna lista prvenstva za kupnju stana iz društveno poticajne stanogradnje
PDF 903.45 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Pineta
PDF 590.82 kB
Obrazac PNN- Prijava podataka o poreznom obvezniku i nekretnini
DOCX 24.75 kB
Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine
PDF 1.39 MB
Zahtjev za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.03 MB
Javni poziv i Zahtjev za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.58 MB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 04 - Subvencije za polaganje ispita
DOC 69 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03B - Potpora za samozapošljavanje
DOC 75 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03A - Potpora za novo zapošljavanja
DOC 77 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 02 - Financiranje i pripreme na EU projekte
DOC 71 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 01 - Novoosnivanje T.O. i Obrta
DOC 71 kB
Program poticanja poduzetništva u 2017.
PDF 3.72 MB
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za 2017
PDF 4.04 MB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Mala Vala
PDF 492.37 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Matije Vlačića
DOC 34 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Dragonja
DOC 33.5 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Pineta II. Ogranak
PDF 514.49 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2017
PDF 118.92 kB