6. Fažanski kolokvij i prezentacija Fažanskog libra 5

11.06.2012

Pozivamo Vas na 6. Fažanski kolokvij - 'Fažana kroz stoljeća' i prezentaciju Fažanskog libra 5. U povodu dana Općine Fažana, kolokvij i prezentacija će se održati u petak, 15. lipnja 2012. u Zajednici Talijana Fažana, Galižanska cesta 4, s početkom u 10:00 sati. O kulturnoj baštini, agrarno povijesnim činjenicama, društvenim temama, turističkim mogućnostim i sličnim temama, predavati će Kristina Džin, Tamas Bezeczky, Vesna Girardi Jurkić, Ilija Jakovljević, Alojz Štoković, Jelena Urošević Hušak, Nataša Urošević, Lilijana Vranjican, Silvia Sponza, Olivera Koprivnjak, Lorena Pizzale, Lanfranco Conte, Nicoletta Balija, Srđan Jovanović, Glišo Rašković, Ana Konestra, Goranka Lipovac Vrkljan, Irena Jurić, Tea Rosić i Leonid Zuban.

2012

Arhiva