Anketni upitnik: Strategija razvoja turizma na području Općine Fažana

10.04.2018

Poštovani,

U tijeku je izrada Strategije razvoja turizma na području Općine Fažana, pa u tu svrhu provodimo istraživanje, te Vas molimo da ispunite ovaj anketni upitnik. Anketa će služiti isključivo u ove svrhe. Anketa je namijenjena obiteljskim domaćinstvima ili malim poduzetnicima koji se bave ovom djelatnosti ili imaju želju i namjeru baviti se turizmom.

Molimo sve koji dobrovoljno žele pristupiti anketi da ju preuzmu u prilogu, ispune i pošalju nam na službenu e-mail adresu Općine Fažana:
opcina-fazana@pu.t-com.hr

Zahvaljujemo Vam!

2018

Arhiva