DNEVNI RED za 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

20.10.2018

DNEVNI RED za 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana.

Prilozi za sjednicu u nastavku.

DNEVNI RED za 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana
PDF 253.37 kB
3.1. ZAKLJUČAK - Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu DV Sunce
PDF 250.63 kB
3.2. ZAKLJUČAK-prihvaćanje Godišnjeg izvješća DV Sunce o odgojno obrazovnom radu za period od 01.09.2017.-31.08.2018.
PDF 315.86 kB
3.2. ZAKLJUČAK-prihvaćanje Godišnjeg izvješća DV Sunce o odgojno obrazovnom radu za period od 01.09.2017.-31.08.2018.
PDF 315.86 kB
4.1. ZAKLJUČAK - prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu SV More
PDF 222.28 kB
4.2. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu za pedagošku 20172018 godinu DV More
PDF 137.79 kB
4.3. Izvješće o radu DV More
PDF 10.34 MB
5.1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja
PDF 225.49 kB
5.2. Polugodisnji izvjestaj 2018
PDF 600.75 kB
5.3. Obrazloženje -polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2018
PDF 542.67 kB
6.a.1 Zaključak - prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrast.
PDF 237.99 kB
6.a.2 I. izmjene i dopune PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. s usvojenim amandmanima
PDF 236.18 kB
6.b.1 Zaključak - prijedlog I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrast.
PDF 229.77 kB
6.b.2 I izmjene PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASRTRUKTURE Općine Fažana za 2018
PDF 173.03 kB
6.c.1 Zaključak-Prijedlog I izmjena i dopuna Društvenog i gosp. programa
PDF 234.35 kB
6.c.2 I. izmjene DRUŠTVENI I GOSPODARSTVENI PROGRAM ZA 2018. GODINU
PDF 143.27 kB
6.d.1 Zaključak-II izmjene plana gradnje kom. vodnih frađevina (Vodovod Pula d.o.o.)
PDF 240.42 kB
6.d.2 II. izmjene i dopune PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA 2018_Vodovod_izmjene xx102018
PDF 145.86 kB
7.1. Zaključak - prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna OF
PDF 220.26 kB
7.2. I izmjene i dopune PRORACUNA 2018
PDF 927.67 kB
7.3. Obrazloženje uz I. izmjene i dopune proračuna OF za 2018
PDF 352.77 kB
8.1. Zaključak - prijedlog odlukeza sprječavanje nepropisnog odb. i mjerama za ukl. odbačenog otpada
PDF 231.5 kB
8.2. ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
PDF 520.02 kB

2018

Arhiva