Evidencija imovine Općine Fažana

13.07.2021

Općina Fažana je u skladu s Pravilnikom o načinu vođenja evidencije Državne imovine izradila Evidenciju imovine Općine Fažana.

Na označenom linku možete pregledati Općinsku imovinu, pratiti natječaje te način upravljanja i raspolaganja imovinom. Uskoro ćete istom linku moći pristupiti putem direktnog linka s naslovnice (kraj proračuna).

2021

Arhiva