Ispravak natječaja za prodaju nekretnina - svibanj 2014

28.05.2014

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje ISPRAVAK NATJEČAJA za prodaju nekretnina U Natječaju za prodaju nekretnina, klasa: 944-05/14-01/9, urbroj: 2168/08-01/01-14-2, od dana 26.05.2014. godine, objavljenom u Glasu Istre dana 28.05.2014. godine, ispravlja se dio tablice u odnosu na nekretnine označene rednim brojevima 11, 12, 13, 14, 15 i 16, na način da sada ispravno glasi prema dokumentu u prilogu.

2014

Arhiva