Izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru

13.03.2020

Javna vatrogasna postrojba Pula izdala je obavijest vezano uz: Izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru koju možete preuzeti u priilogu.

2020

Arhiva