Izjava o davanju sponzorstava i donacija

12.11.2013

Izjava da Komunalac Fažana d.o.o. tokom 2013. godine (do davanja ove izjave) nije davao sponzorstva i donacije.

2013

Arhiva