Izmjene plana prijama u službu u jedinstveni upravni odjel općine fažana za 2014.

11.11.2014

Izmjene plana prijama u službu u jedinstveni upravni odjel općine fažana za 2014.Plan prijema preuzmite ovdje.

2014

Arhiva