Izmjene plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

27.03.2014

Izmjene plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.Plan prijema preuzmite ovdje.

2014

Arhiva