Izmjene plana prijema u službu u Jedinstveni Upravni Odjel Općine Fažana za 2017.

05.07.2017

Izmjene plana prijema u službu u Jedinstveni Upravni Odjel Općine Fažana za 2017.

Cjelokupni dokument preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva