Izrada proračuna Općine Fažana

05.09.2013

U izradi je prijedlog Proračuna Općine Fažana Za 2014. godinu. Kako bi isti bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za koje smatrate da su važne Za Općinu Fažana kao Zajednicu, pozivamo vas da se, prije upućivanja prijedloga Akta Općinskom vijeću na donošenje, uključite u izradu istog. Slijedom navedenog, pozivamo sve zainteresirane da vlastite prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Opoćine Fažana Za 2014. Godinu, kao i pratećih programa (Program gradnje, Program održavanja, Društveni i gospodarski program, Socijalni program) dostave u Općinu Fažana do 20.09.2013. godine, kako bi prijedlozi mogli biti  pravovremeno razmotreni te eventualno uvršteni u prijedlog Akta. Sve prijedloge u pisanom obliku potrebno je predati u pisamicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana u uredovno radno vrijeme ili elektroničkim putem na e-mail adresu nacelnik@fazana.hr ili opcina-fazana@du.t-com.hr. NAČELNICAAda Damjanac

2013

Arhiva