Javna priznanja - poziv

21.03.2011

Na osnovi članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“" broj 3/06.) Načelnica Općine Fažana objavljuje: POZIV radi podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Fažana u 2011. godini. Javna priznanja Općine Fažana dodjeljuju se u obliku: 1. IMENOVANJA POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE FAŽANA,2. GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE FAŽANE. Počasnim građaninom Općine Fažana može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Općine Fažana, a svojim je zaslugama dala doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Fažana. Godišnja nagrada Općine Fažana dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos unapređenju i razvoju Općine Fažana u protekloj kalendarskoj godini na području kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži: podatke o podnositelju prijedloga, obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Fažana uz odgovarajuću dokumentaciju, životopis kandidata za fizičku osobu i vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.Priznanja uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Fažana na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Fažana. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Fažana na adresu Općina Fažana, 52212 Fažana, 43. Istarske divizije 8 najkasnije do 31.03.2011. godine. Načelnica Općine Fažana

2011

Arhiva