Javna rasprava o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana

21.06.2013

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Načelnice Općine Fažana, klasa: 350-02/12-01/28, urbroj: 2168/08-01/01-13-30, od 20.06.2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje JAVNU RASPRAVU o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana: 1. Javna rasprava o prijedlogu III izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fažana provest će se od 30.06.2013. godine do 15.07.2013. godine.2. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak 08.07.2013. godine u 18,00 sati u Općini Fažana, 43. Istarske divizije 8.3. Uvid u prostorni plan iz tč. I ove objave može se izvršiti u prostorijama općinske uprave Općine Fažana, u periodu trajanja javne rasprave, svakim radnim danom, osim utorkom, od 08,00 do 12,00 sati, a utorkom od 14,00 do 17,00 sati.4. Do zaključenja javne rasprave, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi na mjestu uvida u knjigu primjedbi, ili pisanim putem na adresu Općine Fažana, Fažana, 43. Istarske divizije 8. Prijedlozi i primjedbe koji ne sadrže ime i prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Klasa: 350-02/12-01/28Urbroj: 2168/08-01/01-13-31Fažana, 20.06.2013. godine

2013

Arhiva