Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat - EKSPLOATACIJSKO POLJE „TAMBURA“

13.07.2020

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „IZMJENA ZAHVATA EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „TAMBURA“

Cjelokupna dokumentacija nalazi se u prilogu i na ovom linku


Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 15. srpnja 2020. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat IZMJENA ZAHVATA EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „TAMBURA“.

Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 13. kolovoza 2020. godine. Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Fažana-Fasana.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 15. srpnja 2020. godine do 13. kolovoza 2020. godine u prostorijama vijećnice Fažana-Fasana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana-Fasana, u uredovno radno vrijeme za stranke (ponedjeljkom od 8 do 11 sati, utorkom od 14,00 do 16,00 sati, srijedom od 8,00 do 11,00 sati, te petkom od 8,00 do 11,00 sati).

Isto tako, cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od od 15. srpnja 2020. godine do 13. kolovoza 2020. godine, u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama
Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Fažana-Fasana – www.fazana.hr.

Javno izlaganje Studije održat će se 24. srpnja 2020. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Općine Fažana (MMC), odmah do ulaza u Općinu Fažana, 43. Istarske divizije 8, s početkom u 18,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Kava Export- import d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije, Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 13. kolovozom 2020. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

2020

Arhiva