Javna rasprava o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana

21.06.2013

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13) i statuta Općine Fažana, (Službene novine Istarske Županije 10/13), Načelnica Općine Fažana objavljuje JAVNU RASPRAVU o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana: 1. Javna rasprava o prijedlogu V izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fažana provest će se od 02.03.2017. godine do 12.03.2017. godine. Cjelokupnu objavu preuzmite ovdje. Prijedlog javne rasprave preuzmite ovdje.

2013

Arhiva