Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Fažana – „FAŽANA BEZ AZBESTA“

12.04.2018

Cijenjeni,

U tijeku je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Fažana – „FAŽANA BEZ AZBESTA“.

Cjelokupnu dokumentaciju natječaja preuzmite u prilogu.

2018

Arhiva