Javni poziv nostieljima prava nekretnina - Pula - Šurida

09.07.2021

Na temelju članka 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te članka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa lokalnom cestom LC 50162 (AG Grada Pula – raskrižje Šurida (ŽC 5115) da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana srijeda 14. srpnja 2021. godine od 10-12 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Istarske županije, Partizanski put 140 (II kat), Pula
Oznaka ceste : LC 50162
Katastarske općine: k.o. Štinjan, k.o. Fažana
Opis dionice ceste: AG Grada Pula – raskrižje Šurida (ŽC 5115)
Datum započinjanja radova: 15.studeni 2019. godine
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta da je Županijska uprava za ceste Istarske županije pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja lokalne LC 50162 (AG Grada Pula – raskrižje Šurida (ŽC 5115).
Snimke izvedenog stanja i geodetske elaborate izradit će tvrtka Geopremjer d.o.o. Fojba 18, Pula sa ovlaštenim inženjerom geodezije Mirsadom Kugićem koji brine da lomne točke granica zemljišta cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

2021

Arhiva