Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija u 2017. godini

01.06.2017

Općina Fažana donijela je program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu. U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijeljivat će se financijska sredstva u vidu nepovratne potpore i subvencija za novoosnovana trgovačka društva i obrte, financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, novozapošljavanje i samozapošljavanje, polaganja stručnih i majstorskih ispita.

Više o cjelokupnom programu i Javnom pozivu preuzmite u PDF privitcima, a obrasce za prijavu pod Javni Pozivi.

2017

Arhiva