JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2024. godini

03.03.2024

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2024. godini je objavljen.

Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.