Javni pozivi za sufinanciranje projekata

19.11.2014

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2014. godini, KLASA: 311-01/14-01/01, URBROJ: 2168/08-01/02-14-1 od 3. studeni 2014. godine, Općina Fažana raspisuje:JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA OPĆINE FAŽANA U 2014. godini. Cjelokupni poziv i obrasce preuzmite ovdje.

2014

Arhiva