Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

29.12.2021

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana 31. siječnja 2022. godine.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
Slijedom navedenog, sukladno članku 66. st.4. citiranog Zakona i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Fažana objavljuje tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana zajedno sa Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Savjetovanje se provodi od dana 29. prosinca 2021. godine do dana 28. siječnja 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati putem obrasca, na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.ht.hr

2021

Arhiva