Komisija za utvrđivanje popisa nezakonito izgrađenih zgrada

16.11.2011

Na osnovi članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.),  u svezi s člankom 28. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11.), Načelnica općine Fažana donijela je ODLUKU o imenovanju Komisije za utvrđivanje popisa nezakonito izgrađenih zgrada I Imenuje se Komisija za utvrđivanje popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fažana  u sastavu:1. Mitar Gavočanov, predsjednik2. Vladimir Filipović, član3. Ezio Udovičić, član.II Komisija je ovlaštena utvrditi stanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fažana na način da:izvrši očevid na terenu izmjerom zgrade,izvrši uvid u projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu,sastavi zapisnik o izvršenom očevidu,sastavi popis nezakonito izgrađenih građevina sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11.).III Komisiji za utvrđivanje popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fažana za izvršeni posao iz točke II pripada naknada u iznosu od 5.000,00 kn neto. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Načelnica: Ada Damjanac

2011

Arhiva