Lokacije postavljenih posuda za selektivni otpad

11.02.2011

Lokacije postavljenih posuda za selektivni otpad- plastika, staklo i papir - Valbandon- nasuprot ulaza u Ulicu Dragonja,- kod marketa Miracolo, - križanje ulice Lavanda i Pineta (kod platoa za kiosk) Fažana- ulaz u Ulicu Ruže Petrović, - prilaz plaži Dječje igralište Fažana,- Ulica Vladimira Gortana

2011

Arhiva