Naputak za postupanje stanovništa koje je ugroženo poplavama

28.11.2012

Donosimo Vam naputak za postupanje stanovništa koje je ugroženo poplavama. U naputku su istaknute mjere zaštite prije, za vrijeme i nakon poplave. Cjelokupni naputak preuzmite ovdje.

2012

Arhiva