NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata

12.04.2018

Objavljen je Javni NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

2018

Arhiva