Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana

02.02.2018

Na osnovi čl. 10. st.2 Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Istarske županije 11/09), i Odluke Načelnika Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-00/18- 01/1, urbroj: 2168/08-02/00- 18-1 od 30.01.2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

2018

Arhiva