Natječaj za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata

30.09.2014

Na osnovi čl. 10. Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 6/08- pročišćeni tekst, 5/10), i Odluke Načelnice Općine Fažana, klasa: 372-03/14-01/13, urbroj: 2168/08-02/00-14-1, od 25.09.2014. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata. Cjeloklupni natječaj preuzmite ovdje.

2014

Arhiva