Natječaj za prijam u službu - pomoćnik pročelnika

31.08.2021

Na osnovi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:
POMOĆNIK/CA PROČELNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJSKE POSLOVE– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

2021

Arhiva