Natječaj za prijam u službu - pročelnik/ca JUO

06.10.2021

Na osnovi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj 86/08, 61/ll, 4118, 112119) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:
- pročelnik/ica Jedinstvenoga upravnog odjela - I izvršitelj - na neodredeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Cjelokupni natječaj, upute i obavijesti preuzmite u prilogu.

2021

Arhiva