Natječaj za prodaju nekretnina

16.07.2019

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju
nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta,
Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-
03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2,
od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od
30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012.
godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine,
Klasa: 944-05/12-01/17, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj:
2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj:
2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj:
2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, Klasa: 944-05/14-01/16, urbroj:
2168/08-03/00-14-1, od 15.09.2014. godine, klasa: 944-01/15-01/5, urbroj: 2168/08-
03/00-15-1, od 23.03.2015. godine, i Odluke općinskog načelnika Općine Fažana
Klasa: 944-05/19-01/11; Urbroj: 2168/08-02/00-19-1 od 09.07.2019. Jedinstveni
upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.

Natječaj se nalazi u prilogu.

2019

Arhiva