Natječaj za za zakup građevinskog zemljišta

30.06.2011

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Načelnice Općine Fažana, Klasa: 944-05/11-01/20, Urbroj: 2168/08-02-11-1 od 1.08.2011. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje Daje se u zakup građevinsko zemljište – k.č.br. 737/15  k.o. Fažana, površine 363 m2, radi uređenja parkirališne površine za vlastite potrebe, bez mogućnosti gospodarskog iskorištavanja iste.       Detaljnije informacije i sami natječaj preuzmite ovdje.

2011

Arhiva