Natječaj za zakup javne površine

27.03.2012

Na osnovi čl. 10. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 6/08- pročišćeni tekst), i Odluke Načelnice Općine Fažana, klasa:  372-03/13-01/1, urbroj: 2168/08-01/01-13-2, od 22.03.2013. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje  pokretnih ili montažnih objekata. Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.

2012

Arhiva