Natječaj za zakup poslovnog prostora - Hostel

18.01.2012

Na osnovi članka 10. stavak 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Istarske županije“ broj 11/09) i Odluke Načelnice Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-01/12-01/2, Urbroj:2168/08-02-12-2 od  31.01.2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora. Natječaj preuzmite ovdje.

2012

Arhiva