Natječaj za zakup poslovnog prostora - Hostel - ISPRAVAK

03.02.2012

Na osnovi članka 10. stavak 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Istarske županije“ broj 11/09) i Odluke Načelnice Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-03/12-01/2, Urbroj: 2168/08-02-12-2 od 31.01.2012. godine i 372-03/12-01/2, Urbroj:2168/08-02-12-6 od  3.02.2012. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje ISPRAVAK NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora. U Natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-03/12-01/2, Urbroj: 2168/08-01/01-12-3 od 31.01.2012. godine, u točki  IV briše se tekst: „iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira“ i tekst: „iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira“. Ispravak natječaja i natječaj preuzmite ovdje.

2012

Arhiva