Obavijest - Drva za ogrjev

30.10.2013

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, klasa UP/I-946-02/11-01/74, urbroj: 525-11/1071-13-7, od dana 18.07.2013. godine, dio nekretnina na području gdje se planira poduzetnička zona San Pellerino (kč. br. 666/36 i kč. br. 666/46, k.o. Fažana) dane su u vlasništvo Općini Fažana. Kako se radi o zaraslom području koje je potrebno očistiti, te se ovim putem pozivaju zainteresirani građani lošeg imovinskog stanja da se jave u Komunalac d.o.o. Istarske divizije 8, Fažana (kontakt: Tomislav Josipović) radi dogovora oko preuzimanja potrebne količine drva za ogrjev bez naknade.

2013

Arhiva