OBAVIJEST o javnom uvidu u konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.10.2021

Na temelju odredbe članka 29. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), Općina Fažana, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o javnom uvidu u konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana

Izlaže se na javni uvid konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja, može se izvršiti od 20.10. do 03.11.2021. godine, svakim radnim danom od 13.00 do 15.00 sati, u sjedištu Općine Fažana, 43. istarske divizije 8 – prostor Vijećnice.

Zainteresirane osobe se obvezuju za vrijeme odobrenog uvida u korištenju prostora vijećnice, držati u svemu uvjeta/uputa propisanih odlukama Nacionalnog stožera CZ RH o organizaciji i izvedbi programa/aktivnosti u zatvorenom prostoru,  te važećih Uputa i preporuka HZJZ za okupljanja u javnom zatvorenom prostoru.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka javnog uvida, zaključno sa 03.11.2021. godine u 15.00 sati. Za sve dodatne informacije, u naznačenim dnevnim terminima, obratiti se JUO Općine Fažana ili na telefon 052/382-107.

OPĆINA FAŽANA

KLASA: 320-02/18-01/10

URBROJ: 2168/08-02/00-21-52

Fažana, 18.10.2021.

2021

Arhiva