Obavijest o podjeli posuda za razvrstavanje otpada

29.06.2021

Obavijest o planiranim aktivnostima dolaskom posuda (plave i žute) za prikupljanje korisnih sirovina papir-karton, plastika i metal i tetra-pak ambalaža. Pula Herculanea d.o.o. kreće sa podjelom novih posuda svojim korisnicima o čemu detaljnije u prilogu.

2021

Arhiva