Obavijest o poticanoj stanogradnji

14.11.2011

Prema odredbama Zakona o poticanoj stanogradnji  jedinice lokalne samouprave dužne su voditi brigu o stambenim potrebama na svom području te u skladu  s time provoditi mjere stambenog zbrinjavanja. U cilju izvršenja navedenih zakonskih obveza i poticanja aktivnosti na realizaciji Programa poticane stanogradnje, Općina će provesti anketu prema „Anketnom upitniku o stambenim potrebama stanovnika. Anketni upitnik preuzmite ovdje ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u Fažani, 43. Istarske divizije 8 u uredovne dane odjela. Pozivaju se svi zainteresirani za rješavanje stambenog zbrinjavanja putem jednog od Programa društveno poticane stanogradnje da popunjeni anketni upitnik dostave u općinu Fažana najkasnije do 28. studenog 2011. godine, kako bi se prikupljeni podaci mogli u roku proslijediti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama kao nositelju investitorskih poslova za pravni promet i posredovanje nekretninama.

2011

Arhiva