Obavijest o prekidu opskrbe vodom

31.10.2017

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:
PREDMET: OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM
UZROK PREKIDA: Hitna sanacija razbijenog cijevovoda
DAN: 31.10.2017. (utorak)
VRIJEME: od 09:00 do 13:00 sati
LOKACIJA: Fažana – Galižanska cesta od križanja sa Ulicom Matije Vlačića do kućnog broja 60

2017

Arhiva