Obavijest o testiranju - administrativni referent

17.04.2013

Sukladno članku 18. st. 2., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavio je  oglas kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, za prijam u službu na radno mjesto: Stručni suradnik za računovodstvo i financije - 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do povratka odsutnog stručnog suradnika za računovodstvo i financije. Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću obavijest: Testiranje i razgovor s kandidatima održati će se u prostorijama Općine Fažana u Fažani, 43. istarske divizije br.  8, dana 23.04.2013. godine. Pravila i raspored preuzmite ovdje.

2013

Arhiva