Obavijest o uvođenju mjera redukcije korištenja vode I. stupnja

26.07.2012

Obavještavaju se mještani Općine Fažana da su na području Istarske županije zbog izrazito nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda, Zaključkom Župana Ivana Jakovčića, uvedene mjere REDUKCIJE VODE I. STUPNJA. Zabranjeno je:- zalijevanje zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i dr. sportskih terena,- pranje osobnih automobila i ostalih vozila,- pranje poslovnih građevina, instalacija, te sredstava za rad i skladištenje,- pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina - dvorišta i slično, te navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona. Sukladno nastaloj situaciji, a do stabiliziranja hidroloških prilika, mole se svi mještani za racionalno trošenje vode te pridržavanje propisanih mjera. Nadzor nad provedbom mjera redukcije provodi komunalni redar koji je o utvrđenim činjenicama dužan hitno izvijestiti Državnu vodopravnu inspekciju. Načelnica: Ada Damjanac

2012

Arhiva