Objava Javne rasprave o IV izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana

15.07.2015

Objava Javne rasprave o IV izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Fažana. Objavu i prateću dokumentaciju preuzmite ovdje.

2015

Arhiva